Nauka

Katedra Stomatologii Zintegrowanej jest jednostką skupiającą kadrę o wielospecjalistycznych zainteresowaniach naukowo-dydaktycznych.

Aktualnie w Katedrze realizowane są badania o tematyce:

 

– Zmiany w jamie ustnej u pacjentów z ziarniniakowatoscią z zapaleniem naczyń (Wegenera).

– Aktywność peroksydazy glutationowej oraz dysmutazy ponadtlenkowej miedziowo-cynkowej w osoczu krwi, ślinie i błonie śluzowej jelita grubego u chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

– Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) – Polish translation and adaptation – projekt prowadzony przy współpracy z International RDC/TMD Consortium/ USA.

– Wear of splint materials by composite resins, porcelaine, enamel and dentin- projekt prowadzony przy współpracy z Department of Dental Materials Science Academic Centrum of Dentistry Amsterdam.

– Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z wczesną boreliozą- projekt prowadzony wspólnie z Kliniką Chorób Zakaźnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Ocena wpływu wybranych jednostek chorobowych u człowieka na skład jakościowy i ilościowy zębów.

– Stan zdrowia jamy ustnej Artystów Malujących Ustami – propozycja działań profilaktycznych.

– Świadomość kobiet ciężarnych w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej.

– Stan zdrowia jamy ustnej oraz świadomość w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej dzieci i młodzieży z krakowskich szkół i Domów Dziecka.

– Stan zdrowia jamy ustnej pacjentów malujących ustami.

– Skład jakościowy i ilościowy zębów u pacjentów z różnymi schorzeniami układowymi.