Konsultacje

Rozpis dyżurów konsultacji dydaktycznych

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna; pokój asystencki nr 23, parter

tel: 12 424 55 55, wewn. 555

 

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk – środy 12:00 – 15:30

Dr hab. n. med. Katarzyna Szczeklik – poniedziałki 12:00 – 13:00

Dr hab. n. med. Magdalena Osiewicz – wtorki 13:00 – 14:00

Dr n. med. Wioletta Bereziewicz – czwartki 19:30 – 21:00

Dr n. med. Joanna Ryniewicz – poniedziałki 11:00 – 13:00

Dr n. med. Teresa Szupiany-Janeczek – czwartki 13:00 – 14:00

Dr n. med. Joanna Waligóra – czwartki 12:30 – 13:30 (pracownik nieobecny)

Dr n. med. Paweł Novak – wtorki 10:00 – 12:00

Lek. stom. Magdalena Stawarz-Janeczek – środy 12:15 – 13:15

Lek. dent. Bartosz Ciapała – piątki 10:00 – 12:00

Lek. dent. Anna Curlej-Wądrzyk – poniedziałki 10:30 – 12:30 (pracownik nieobecny)

Lek. dent. Patryk Kałuża – wtorki 14:00 – 16:00 (pracownik nieobecny)

Lek. dent. Mateusz Kuszaj – wtorki 10:00 – 12:00

Lek. dent. Anna Przeklasa-Bierowiec – środy 9:00 – 10:00 (pracownik nieobecny)

Dr n. med. Wojciech Wilkoński – środy 17:00 – 18:00

Lek. dent. James Krowicki – środy 13:00 – 14:00